Knihy

22 titulů knih - z edice Božský Člověk na Zemi.

Tyto knihy nejsou z hlavy, z naučenosti, ze zvyku, aby se zalíbily a prodaly a někdo se proslavil. Jsou to živé knihy tryskající ze zdroje, z fontány života věčného. Vstupují do všeho a všech plně, transformují okamžitě. Narovnávají, posouvají, odpovídají, dávají, objímají, naplňují. Jsou jednoduché, ale plné. Celistvé. Jsou nabídkou a inspirací pro celé lidstvo. Jsou darem pro zajištění volné energie, hojnosti pro všechny, pro Zlatý Věk, pro vzestup a narovnání lidstva, jsou branou i klíčem ke skutečné žité rovnosti, ryzosti, jednotě, k trvalému uzdravení a růstu celku, tedy i všech lidí. Jsou o nejvyšších principech a spravedlnosti, kde vše spolu v lásce na zemi skrze člověka rozkvétá. Jsou trefou do středu, do černého, odkud to pak celé svítí. Zasáhnou v každém to, co je potřeba, aby se uzdravil a posunul k sobě domů. Jsme tu spolu ne proti sobě.
Dávání je klíč, kterým se zesiluje a vytváří energie. Knihy jsou tedy o udržitelnosti života člověka na Zemi a tím dál do celého prostoru existence.

HODNOTA KniH: 555,- Kč

Všechny tituly knih je možné již objednat u:

Markéta Dvořáková - 608 447 784

svetelnypohyb@gmail.com


Nebo tady:

Objednat

Jsem jedno duchý

Zdeněk Holada

Cesta jednoho člověka do všech koutů systému. Cesta za skutečným osvobozením a poznáním, které mi ukázalo, jak na tom jako společnost jsme. Otevíral jsem jedny dveře za druhými a zajímal se o to, jak se věci mají a jestli se v oblastech života, kam jsem vstoupil, cítím dobře. Jestli podporují život a mě jako člověka. Nezastavil jsem a díval se bez omezení, zvyků, osobních zájmů. Díky tomu jsem prožil to, co asi málokdo tady na Zemi. Den za dnem plně, bez zastavení. S otevřeným srdcem, plně cítící, plně se dívající, plně naslouchající, plně vědomě, v nejvyšším zájmu dobra pro všechny.

Autorské čtení

Z knihy jsem jedno duchý

Ekonomika Přepis Paradigmatu

Zdeněk Holada

Vždy mě zajímalo to, co se tady na zemi žije a jak funguje moc a principy ekonomiky v celospolečensky žité praxi. Čí zájmy nám vládnou a proč to jako lidé přijímáme a podporujeme. Podíval jsem se tedy pod pokličku principů, které řídí svět. Celoživotní cesta do hloubek, kam se mnoho lidí nechce dívat. Selský rozum a zájem o život. Zájem o veřejné blaho realizovaný každým mým krokem. Překročení osobních zájmů, zvyků, naučenosti, strachu a tím vstup do celého veřejného prostoru, který má vliv na každého člověka a projevenou žitou realitu.

Autorské čtení

Z knihy Ekonomika přepis paradigmatu

Volná energie

Zdeněk Holada

Stále se všude mluví o zdrojích energie. Všude se o energii bojuje, vedou se o ni války. Zdroje energie. Proč? Kdo válčí a kdo ji chce získat a čemu má sloužit? Na co jí potřebujeme? Šel jsem do všech sfér vlivu a zájmových skupin, abych se díval na vnější svět a srovnal své pocity s realitou. Hledal jsem soulad a to, co nás jako lidi skutečně pohání. Nestačila mi vědecká vysvětlení, naučenost a manipulace, povrchní pohled. Vždy jdu dál, až do bodu, kde je mír a skutečný zdroj energie pro všechny.

Autorské čtení

Z knihy Volná energie

Kurz života a lásky

Zdeněk Holada

Chodím si tak světem a všude se dělají kurzy na všechno. Je mnoho technik, nauk, kurzů, aby se lidem ulevilo a bylo jim dobře v jejich životech. Setkal jsem se na své cestě s desítkami tisíc lidí, párů, mužů, žen, dětí. Naslouchal jim, zajímal se, pozoroval a sám žil dál svůj naplněný šťastný život a díval se, proč se lidé neradují, rozvádějí, bojují, co je trápí, za co se schovávají, proč koho soudí, šikanují, proč se povyšují a nechávají ponižovat. Rozhodl jsem se tedy pro tuto obyčejnou praktickou příručku ke štěstí. Návod pro každý den. Dávejme SE a otevřeme v neomezenosti všemu a všem, tedy sobě. Žijme celistvý dar jednoty a lidství ve vzájemnosti, v lásce spolu.

Autorské čtení

Z knihy Kurz Života a Lásky

Je čas vrátit se domů

Zdeněk Holada

Nikdy mě nezajímal obal člověka, ale obsah, skutečnost, původ. Mám stále otevřené srdce a dívám se bez omezení mysli, bez vazby na informační pole. Čerpám ze zdroje v sobě, z pole, kde jsou všechny odpovědi. Dívám se pohledem cítícího živého člověka, který by rád žil naši lidskou podstatu, ve vzájemnosti, lásce, úctě, porozumění. Nebaví mě války, lži, intriky, manipulace a používání mocenských nástrojů a zotročování lidstva pomocí restrikcí. Tak jsem se rozhodl realizovat na Zemi skutečný mír a svět bez hranic, kde jsme si všichni rovni. Bez výmluv a očekávání, že to někdo udělá za mě. Pohled do všech sfér a ukázka žitých či nabídnutých principů. Nejvyšší principy nebo otroctví? Láska nebo strach. Cukr nebo bič? Lidství? Rovnost, jednota, celistvost. Společný růst.

Autorské čtení

Z knihy Je čas vrátit se Domů

Kdo má pravdu? Kdo ví...

Zdeněk Holada

Já mám pravdu. Ne, já. Nenene panáčku, to já. Já mám delší praxi, já víc titulů, já peníze a moc, já nadvládu, já vyšší IQ, já větší sledovanost, více slávy. Já mám všechna práva. Celý život jsem se bavil touto neustávající tahanicí o prosazení jednotlivce a dokazování pravdy. Honba za důležitostí a uznáním, oceněním. Tím, že jsem toho v životě prošel tolik, bez potřeby mít pravdu a cokoliv dokázat, dovolil jsem si v této knize trošku pošťouchnout lidské osobnosti, abychom se chytli za frňák a podívali se trošku šířeji a skutečně. Má praxe a náhledy na pravdomluvce. Výzva ke sdílení SE a otevření se skutečné jediné skutečnosti, svobodě. Náhled do největší hlubiny nás samých ve společném nejvyšším zájmu.

Autorské čtení

Z knihy kdo má pravdu? Kdo ví ..

Každý den je štědrý

Zdeněk Holada

Na zemi je tolik nabídek a lákadel a my bychom rádi vše stihli a prožili, vyzkoušeli, obletěli celý svět a nasbírali mnoho selfíček a zážitků. Dokážeme se však zastavit a prožívat naplno každý dar všedních dnů? Štědrost života nabízí tolik krásy a možností. Můžeme projet celý svět, a přitom neprožít ani okamžik svého života. Ukáži vám, jak je možno prožívat cokoliv a kdekoliv. To, co se jeví možná jako obyčejné a málo wau. Neznám ve svém životě slovo nuda a obyčejnost. Vše je nádherné a v hloubce sebe sama se dá žít opravdu luxusně. Provedu vás nevšední všedností, abyste se rozhlédli v sobě a kolem sebe a poznali skutečnou štědrost. Nikde není lépe než tady, v sobě, ve spojení všeho se vším. Dáváme a nechceme získat, brát. Nebojujeme, nesoudíme, milujeme SE ve všech a všem.

Autorské čtení

Z knihy každý den je štědrý

Kde zakotvíme? Smysl bydlení

Zdeněk Holada

Založil jsem několik firem a srdcem šel do všeho otevřeně a naplno, stále se zájmem o celý široký kontext žití zde na zemi. Bydlení se týká každého a zajímá všechny a točí se kolem toho mnoho skutečností, souvislostí a vazeb. Jako stavitel, developer a jako člověk, jsem prošel všechny úrovně týkající se bydlení. Změn území. Vztahy a rozhodující vlivy či zájmy. Iluze štěstí a rodiny, která si myslí, že v budoucnu se něco změní díky lepšímu bydlu. A díky tomu přináším mnoho otázek pro rozšíření vašeho pohledu na bydlení. Netradiční pohled v tradičním pojetí. Co vás čeká na cestě za vaším vytouženým snem? Máte odvahu se podívat na to, co vás ovládá, řídí, kam se ženete a najít v sobě skutečný domov a bohatství. Žitá praxe.

Autorské čtení

Z knihy kde zakotvíme - smysl bydlení

Láska a její tváře - Bez podmínek

Zdeněk Holada

Ajajaj. To jsem si dovolil dost. Láska. Tolik používaný pojem, tolik příběhů o lásce, tolik tužeb, představ a domněnek. Pohádky o princích a princeznách, o spasení, o její síle. A realita žitá na Zemi? V nás lidech? Jak to tedy je, když je to tak jasné a máme to tolikrát proplakané a znázorněné v pohádkách o dobru a zlu. Podíval jsem se tedy v životě na všemožné typy vztahů, růstu, propadu, uvadání a také skutečné síly. Nabízím rozšířený pohled na varianty žité lásky, která nás vyčerpává a pak prožitky ryzí Lásky, která dává energii a osvobozuje člověka. Nezná propad, soudy a strach. Bez Lásky se nelze spojit, sjednotit, naplnit.

Autorské čtení

Z knihy Láska a její tváře

Ekonomika života a lásky

Zdeněk Holada

Obchod s bílým masem, se životem, s láskou, s energií člověka, se zdroji země. Něco za něco. Musím z toho něco mít, musí růst má síla, moc, majetek. Já. Musím se zajistit, být slavný a koupit si pak život. Musím být úspěšný, mít titul nebo vyhrávat ve sportu či být hercem. Jsme učeni k obchodu se sebou, mezi sebou. Učíme se techniky a nástroje, jak prodat sebe, produkt, ekonomicky růst s iluzí, že si za peníze můžeme všechny podmanit a vše si koupit, být šťastní a zdraví. Nabízím pohled dál, po setkání se všemi vrstvami lidí a důsledky jejich činů a skutečností žitou na pozadí. Když roste jen jedinec na úkor celku, nikdy nemůžeme žít skutečné bohatství a mír, vždy budeme válčit. Jde to však i jinak. Můžeme dávat a růst všichni bez kalkulu a strachu o existenci. Lze změnit vzorec, kde výsledek je vždy daný a jasný. Můžeme růst všichni.

Autorské čtení

Z knihy Ekonomika Života a Lásky

Skutečný domov - Nebe s péčí

Zdeněk Holada

Narodíme se do tohoto světa, nadechneme se a začneme žít na zemi. Místo, rodiče, okolnosti, vše je dané. Jsme tu spolu jako lidé ve všech propojeních a souvislostech, vztazích a je na nás, jak se životem naložíme. Jak pečujeme o zemi, o náš domov, o vztahy, o sebe? Zajímá nás vůbec život a to, že jsme všichni na jedné planetě, jsme propojeni a vše, co vykonáme, má vliv na celek, na společně žitou a projevenou realitu? Nemluvme naprázdno, ale pojďme uklidit v nás a tím i kolem nás. Neukazujme na druhé, ale žijme sebe pro celek, pro vytvoření překrásného lidského hřejivého domova, kde nám bude všem dobře. Dokážeme takový prostor společně vytvořit a žít tu spolu na darované hojné zemi?

Autorské čtení

Z knihy skutečný domov - nebe s péčí

Je to možné - Celistvé Božské partnerství

Zdeněk Holada

Základní vztah pro spokojený život. Vztah k životu, k sobě a pak k druhým. K partnerům. Touha lidí realizovat skutečný vztah z ryzí lásky a z tohoto stavu tvořit nový život, je věčná. Jak toho dosáhnout? Prošel jsem tolik vztahů, slyšel vyprávění ženských kolektivů, mužských kolektivů, sledoval všemožné vzorce vazeb a širokých kontextů rodin, matek, otců, dětí a všech vlivů, i vlivu peněz a zážitků. Materialistické, duchovní a božské partnerství. Je možné žít rovnost mezi mužem, ženou a dítětem a společně růst v lásce spolu? Srdce nebo mysl nebo duše? Máte preferenci nebo byste to rádi celé a naplněné, aby energie rostla a nikam se neztrácela? Bez euforie a v plnosti. My to žijeme a nabízíme možnost se podívat za oponu mysli a omezení, kde vztah skutečně roste a není závislý na majetku a sexu, zážitcích, není to kupovaný vztah.

Autorské čtení

Z knihy Je to možné - celistvé božské partnerství

222 Prožitků růstu

Zdeněk Holada

Můj život je opravdu hodně naplněný a pestrý, není v něm prázdné místo a zkušenost, kterou bych neprošel. Jsem člověk. Miluji život. Miluji Zemi. Cítím nás všechny a zajímám se o vše, aby nám tu spolu bylo fakt dobře a neházeli jsme si klacky pod nohy. A i přes množství klacků stále skáču, stále miluji, stále se raduji, stále dávám, stále žiji, stále inspiruji a prožívám naplno vše, co mě na cestě životem potká. Pár obrazů ze života naplněného muže, který je šťastný, a přesto cítí vše, co na Zemi prožíváme. Před ničím neuhýbám a stále stojím rovně. Je toho tolik, že bych mohl další život jen vyprávět.

Autorské čtení

Z knihy 222 prožitků růstu

Kateřina Zvuk Srdce

Zdeněk Holada

Mé srdce na Zemi je tu pro život naplněný láskou. Láskou skutečnou, žitou, cítěnou. Věděl jsem, že existuje možnost realizovat mír na zemi skrze ryzí lásku. Skrze ženy, které se dívají na svět očima lásky. Jednou mě srdce zavolalo na Moravu, kde jsem prožil celý potenciál spojení energie života a lásky. Zdrojovou energii. Potkal jsem ženu, která se takto dívá. Čeho se dotkne, to roste. Společně jdeme, tvoříme z lásky v lásce spolu na Zemi, kde skutečná Láska bere všem lidem zbraně. Díky tomu mohu podat toto svědectví o životě překrásné ženy, která zní zvukem lásky, prvotním zvukem, miluje. Je to nádhera. Přináším její životní cestu, která se rozlévá do prostoru.

Autorské čtení

Z knihy 

Kateřina Zvuk Srdce

Markétka - Perla věčnosti

Zdeněk Holada

Dokonalá žena, která se nikdy nezaprodala. Má celý život jasno. Zachráním všechny děti světa. Vrcholová sportovkyně, účastnice Miss, kde se odmítla vyspat s organizátory a členy poroty a rovně odkráčela bez touhy po slávě a úspěchu. Když jsem se jí jednou zeptal, jak snášela prohry, druhá místa, suše odpověděla: "Nikdy jsem neprohrála." Sbírala tituly v karate a měla mnoho nabídek. Zvítězil v ní život. Dala přednost dceři. Jde stále proti bouři, aby byla první na slunci, na světle. Božská Matka, černá díra, neposkvrněné početí, skutečné spojení, růst života, perel ze zrnka písku. Z ničeho něco. Rád svědčím o této výjimečné ženě, která ukazuje skutečnou sílu ženy a zároveň jemnost a neskutečnou křehkost. Děkuji Ti Markétko.

Autorské čtení

Z knihy Markétka - Perla věčnosti

Hvězda života - Skutečná spolupráce

Zdeněk Holada

Vzniká tolik spojení, sdružení, spolků, nadací, iniciativ, snahy něco a někoho spojit. Jaká je skutečnost žitá na Zemi a děje se to skutečné spojení člověka s člověkem, pro růst celku, míru, života, lásky, ze srdce, v naplnění láskou a cítěnou hodnotou všech? Proč nefungují spojení umělá, z hlavy a je narušeno neoddělitelné spojení a jsme sami sebou rváni na kusy? Proč děláme kompromisy? Principy jednoty, života, zdroje, nelze rozdělit, narušit, zničit, ovládnout. Volná energie a růst z prvotní celistvé zdrojové hvězdy nedělá žádné kompromisy, nechce získat, brát, dává energii a vše z něj roste ve spojení pro růst všeho a všech. Pojďme je tedy skutečně žít a zhmotnit v každodenní realitě nás všech. V Lásce Spolu, jako lidé na zemi. Nabízím inspiraci, možnosti toho nejhlubšího spojení nás lidí, aby rostli všichni a všechno a zdravý život z nás rozkvétal. Přidáte se k sobě?

Živé pohádky pro filípka

Zdeněk Holada

Zdendo, řekneš mi nějakou pohádku? O vrzavé posteli, o dinosaurech, o ...? Filípek se ptá a společně vyprávíme příběhy ze života, kde muž, žena, dítě jsou si rovni, ctí se, milují a rostou v lásce spolu na zemi, bez omezení a v rovnosti. Bez nadřazenosti rodičů, výchovy, strašení, obchodu, dobra a zla. Sdílíme příběhy posazené na zem, rozšířené do hloubky podstaty stvoření, života a růstu dětí a nás rodičů v nevinnosti, radosti, lehkosti, tvořivosti, inspiraci, aby nebylo potlačeno lidství, dary dětí a jejich - naše jedinečnost. Jsme živé bytosti, které dokáži žít a tvořit společně žitou pohádku ve společné realitě, kde roste ráj, život a láska je tou energií, která nás všechny pojí, objímá, naplňuje a umožňuje růst všech. Žijeme pohádku každý den a tu přinášíme ve slovech, skutcích, zvuku. Pojďme žít obyčejnost s přesahem zapomenuté neobyčejnosti. Žité příběhy vyzývající nás i děti k hloubce tvoření a růstu. Sdílení vyvolávající zájem o to, jak se věci dějí a mají. Příběhy spojující rodinu v hravosti a lehkosti bytí.

Obal knihy je v přípravě


Autorské čtení

Z knihy Živé pohádky pro filípka

Slova bohů

Zdeněk Holada

Bůh, vědomí, zdroj, láska, život, mysl, tělo. Vše je jedním. Božský člověk na Zemi. Boží syn, dcera, dítě, matka, otec, duch. Celistvé sjednocené ryzí bytí, stvoření dokonalého. Planeta Země jako místo realizace Ráje. Království Nebeské realizované skrze člověka na Zemi a vyzářené do celého prostoru existence. Jsme Bohy na Zemi. Jsme tvůrci všeho. Naslouchejme tedy plným sdělením s otevřeným srdcem. Dejme vše pro všechny, tak jak to udělal Bůh. Bůh přišel žít mezi nás, s námi, skrze nás. Stvořil SE pro prožívání SE. Naslouchat si, uvidět SE, ucítit SE, realizovat SE. Prožitá zkušenost nás dovedla do bodu Počátku Počátků. Stále promlouvá skrze nás všechny. Osvoboďme se tedy a uvolněme z pout. Žijme věčně. Dávejme SE, SI bez podmínek. Milujme SE bez podmínek. Zde jsou plná a žitá slova. Spojení prvotního světla a zvuku.

Obal knihy je v přípravě

světlo v nás

Zdeněk Holada

Rovnost. Pravda. Bratrství. A co dál? Jak se to tu projevuje? Kódy? Kdo je vnuknul a jsou celé? Nebo je tam něco vynecháno a pokřiveno, abychom dál bloudili a byli zdrojem energie pro druhé? Nebyli sebou.

V Jednotě je síla. Ano, je to tak. Když nevládne program a strach, ale vše je v nás sjednocené, pak neexistuje vnější a vnitřní realita, rozpor mezi myšlenkou, pocitem, skutkem, slovem, pohybem. V naplněnosti z fontány věčného života tryská zdrojové světlo, které je cítit, vidět, slyšet. Jsme Sluneční lidé, jsme světlem, které září a dává energii, nespaluje, ale nabízí sebe pro růst všeho a všech. Vše je vždy spojené a ve vzájemném doplňování se, ve spojení, roste všechno spolu. V lásce spolu na zemi. Vše si sebe uvědomuje a tím i vše ostatní a ví TO, že jedno bez druhého neroste. Zažehněme tu nejčistší energii našeho vnitřního Světla zrození a posviťme si pořádně na cestu do našeho nitra a pojďme spolu za ruce, v ochotě a otevřenosti ryzích srdcí, domů. Ať to světlo září z nás.

Obal knihy je v přípravě

kuchařka života

Zdeněk Holada

Jsme lidé stvoření z lásky. Lidé na planetě Zemi. Živí lidé. Jsme tu spolu a vaříme společnou realitu. Jaká je a jaká nám byla dána? Jak nám chutná? Je to stále jen o nás. Co v nás rozhoduje o pohybu, co předkládá mysl, jaká je výslednice oddělených osobnostních cest, jaká je ve spojení a společné cestě k sobě, do ráje, domů, kde vaříme realitu ze všeho, co nám bylo dáno. Tělo k prožívání, nástroj mysli, tvořící z ryzího zdrojového vědomí napojeného na sluneční zdrojové srdce. Ve spojení s prvotním duchem a duší. Jsme Božími dětmi, Božský Člověk na Zemi. Dostali jsme vše. Co dáváme a co vaříme, když to v nás a kolem nás stále vře? My obyčejní naplnění lidé ve svých jedinečnostech jsme začali vařit spolu, ve spojení a přinášíme inspiraci. Postavili jsme most. Vstupte, už je kam jít, můžeme tu žít bez hranic. Vzájemnost je opravdu božský pokrm.

Obal knihy je v přípravě

život je láska - celistvost bytí (život za ježíšem - narovnání)

Zdeněk Holada

Spousta svatých, osvícených, někým nějak označených, blahořečených a svatořečených. Co prožili a co je spojuje a co přesahuje? Staré civilizace, Egypt, Ježíš, Panna Marie, Terezie, Máří, František, Karel IV a mnoho dalších. Co je prožitek skutečného spojení, vzkříšení, očištění, světla a rozšíření do celého lidstva, abychom se sebe přestali bát a vzhlížet k ikonám, ale sami žili to vyzářené a nabídnuté spojení celistvosti dávající volné energie, smytí všech hříchů, konání z ryzího srdce pro dobro všech? Pojďme realizovat Božskou zdrojovou energii stvoření, počátek počátků pro prožívání života naplněného láskou, z níž vše vyvěrá a roste ve všech pro všechny. Využijme konečně tu nabídku a ty dary, jež nám byly dány pro tvoření a růst všech. Otočme tok času a vyzařme se všemi směry, narovnejme se a žijme SEBE. Znovu se zroďme ve světle jímž jsme.

Obal knihy je v přípravě

Martin - nové

Zdeněk Holada

Martin, Martin, Martin, Martin a zase Martin. Setkání s muži v mnoha jedinečnostech, které projevují tady na Zemi. Jedinečné cesty, které se setkali na společné cestě ve společném zájmu. Byznys a přesto otevřenost, ochota, ryzost. Honba za svobodou v pohybu na motorce, která končí na vozíku. Pohyb bez možnosti pohybu. Kde je ta skutečná svoboda a vstaneme z vozíků? Dokážeme se narovnat a zvednout? Vzlétnout na skutečných křídlech, jež nám byla dána a jichž jsme se vzdali a tak hledáme sebe, cestu, svobodu, před níž jsme zalezli do klecí. Plné vědomí, osvícení, pohyby všemi směry do hloubky, kam až paprsek světla dosvítí. Do hloubek, kam se bojíme ponořit a tak nás noří okolnosti, abychom se v sobě vymáchali. Programování, nepochybnost, síla mužů ve spojení. Mnoho tváří a přesto cesta jednoty a lásky, ryzosti a nevinnosti, stejného zájmu. Sdílení o mužích ve spojení, jež jsem v sobě prožil. Stavíme most. Jedno jméno, různé příběhy, přesto cesta společná. Žít to Nové. Spolu.

Obal knihy je v přípravě