Prostor Otevřeného Srdce

Zdeněk Holada, živý člověk, spisovatel

Inspirace, jasnost, otevřenost, rovnost, harmonie, spolupráce, růst Jsem svobodný, sdílím vše i život, nemám omezení a limity.

Celý život se dívám na svět z pohledu celistvosti bytí, všech vazeb a souvislostí a všech typů vztahů na Zemi.
Celý život se zajímám o udržitelnost života člověka na zemi.

Životopis v pdf formátu