Prostor Otevřeného Srdce

Co žiji


Dělám to jedno duché. Jsem dokonalý božský člověk a z toho vycházím.


Přišel jsem žít nebe s péčí, ráj, nebe na zemi, božské lidství.

Prožívat ryzost božských principů stvoření, zrození.

Mám stále otevřené srdce a tím mám přístup ke zdroji volné energie.

Jsem sám zdrojem.

Vidím díky zraku semínka života, které celý život sázím.

Mám prožitky prostoru existence, podstaty ryzího bytí, kam směřuji přímo.

Dávám, zesiluji, probouzím, oživuji, přijímám, jsem a nezastavuji expanzi prvotní světelné buňky.