kým a Jak jsemOtevřené dávající a přijímající nezastíněné plně zářící ryzí srdce.


Jsem spojený s tělem hmotou srdcem myslí existencí.

Jsem spisovatel nové země, který žije a cítí to co píše.


Dělám to jedno duché. Jsem dokonalý božský člověk a z toho vycházím. 


Je to vše žitá pravda.

17 knih o všech úrovních existence.

Od hmoty až k bohu tedy k sobě přes všechny dimenze a věky.

Prakticky i neprakticky.

Principy skutečné funkční zdravé spolutvorby a zesilování násobení společné celistvé hojnosti pro všechny ve všech oblastech života.


Cesta k možnému soužití

muže a ženy, rodiny,

firmy

komunity

kolektivu ve všech oblastech.

Prosté principy jednoty, společného růstu a spojení všeho a všech.


Nežiji programy mysli, linearitu, škatulky, nerozumím tomu, přesto všechny programy umím číst a rozpouštět, transformovat, zesiluji násobím jsem nezištný, nepřizpůsobivý, stále otevřený.


Jsem naplněný, živý, slunce, strom, srdce

Jsem nezaprodatelný

Jsem svobodný

JSEM DŮKAZEM NELOGIČNOSTI A MOŽNOSTI ŽÍT TO, CO UVNITŘ NÁS KAŽDÝ CÍTÍ.

Nevymlouvám se na vnější, žiji vnitřní.