Zvukové nahrávky


Otevřené sdílení přátelům o nás - Kateřina Maria

Vyvětrejme v sobě

Otevřeme prostor dokořán

Takhle já jsem a tak to je

Člověk se nemění - omezenost mysli

Koláč rovnosti

Duhové obrazy

Já jsem na prvním místě - nejdůležitější, kličky mysli

Život v míru

Dopis Markétce

Síla bojem

Já se uskromním

Jsme hojnost

Jediná brána

Narovnání a harmonizace

Osvoboďme se do plnosti života

Ekonomiky a rozdíl principu koláče a hojnosti

Otočení toku energie - odkud konáme

Poraďte mužům, milované ženy

Vzájemnost a podpora skutečného

Strom partnerství

Kniha, kterou žiji

Stabilní změna a růst

Dar lidství

Nádhera

Já jsem tvůrce

Programy jsou čitelné a viditelné

Sjednocení ve zdroji

Vzájemnost rovnost

Konkrétní způsob vyjádření

Žijme změnu a rovnost

Osobnost se bojí

Kazatelé

Důležitost

Stabilita

Láska Je - Univerzální

Zacílení - Zacyklení

Prvotní zdraví - plán obnovy

Řízená láska

Promilujeme se k sobě

Síla tvůrce

Hodnota života lásky lidství na Zemi

Realizace My - Nebe s péčí

Kalich věčného bytí

Spojení srdce a mysli

Narovnání 11.11. 2022 Křtinský potok a Býčí skála

Klíč - žití volné energie

Dědictví - rody

Rody - strach o přežití

Přemostění

Osvobození rodů

Nikdy nikomu nic nebránilo

Vztahy doplnění

Vztahy

Spojení v lásce spolu

Prvotní potenciál společného tvořivého růstu

Vlastní cestou oddělenosti

Já jsem víc

Konkurence

Aby Bylo Světlo

Buď Sám Sebou - Ego vs. Srdce

Brát je skvělé

Ach jo - Dokola Nedůvěřuji

Bůh Dal Vše - Ego Vše Bere

Bůh je debil - Hlášení z kostela

Bůh Stále Promlouvá

Bůh je debil - Pozornost

Bůh je debil - Vyslyšel jsem vás

Bůh je debil - Odpor

Bylo Nebylo

Ego Mysl vs. Srdce

Jak se cítí Bůh

Kurzy jsou bezpečné

Mysl, které ego našeptává - vše obhájí

Křišťálová mysl - Markétka

Ó Bože

Kdo jsem a proč zůstávám sám

Nelze to obejít

Říkáme A a nikdy ne B

Principy jsou prosté

Se skutečností se nedá obchodovat

Přeji Život a Lásku Všem

Semínko Života Věčného

Prožitek Skutečného Domova

Skutečný Bůh - Vstupenka do Ráje

Spojuji Nebe se Zemí

Vše vám vezmu

Stabilita čtyři nohy - Markétka

Spolek v Lásce Spolu - Platforma

Život nemá hodnotu

Uznání Existence