Videa

Ne já, ale MY. Ne prázdná slova a iluze, přetvářky a sliby, ale skutečně žitá celistvost. Války jsou tu díky slibům a osobního prospěchu, kde já chci a moje je nadřazeno nad my, nad život, nad lásku. Chceme mír, ale bojujeme o svůj osobní prospěch na úkor celku. Tedy žijeme opak toho, co sdílíme a co v sobě hluboko cítíme. V hlavě se to nestane, pouze skrze otevřené srdce a žitou lásku ve vzájemnosti člověka s člověkem na zemi.

Septik - Kruh světla - jednota

Vynáším na povrch všechny sračky, vše, co nechceme vidět. Prostě žiji jednotu a dělám kruhy světla.Narovnávám vše.

Krásensko 1 - prostor živé celistvé existence

Skutečné živé spojení člověka s člověkem ve společném růstu, společné tvořivosti, inspiraci, úctě a vzájemné otevřenosti, ochotě a podpoře.

Jsme ovce - pěkné odevzdané stádo

Proč jsme tak snadno manipulovatelní a ovladatelní? Proč se chováme dle toho co se nám řekne a skáčeme jak druhý píská? Proč toužíme po moci a ne po míru a životě? Když chceme vládnout jsme ovládáni. Změníme se?

Splachuji ze sebe všechnu špínu

Dívám se do největších hloubek.Neuhýbám. Čistím vše do hloubky, nejsem povrchní. Jsem semínkem života a sázím život v celistvosti bytí.

Umělá intelegence - hurá, už nejsme lidé, ale roboti

Naše nenaplněnost, vzdání se lidství, nespokojenost nás vede do propasti, kdy se chcemevzdát úplně své božské lidské podstaty a stát se roboty. Gratuluji, to jsme fakt civilizovaná paka. Mluvíme o zdraví, lásce, životě, ale naplno se toho všeho vzdáváme. Pak z nás nezbyde nic než umělé loutky, bez svobodné vůle, citu, srdce. Chladný kov. Už to nebudeme my a už to nebudeme moci změnit. Nevěřte lžím.

jedinečnost

Pro sebe znamená proti sobě. Když se individualita snaží dokázat kým je a prosadit se, tak bojuje a ničí. Když jen je naplněná a sama sebou, je inspirací a doplňuje celek, s kterým je spojená, pak rostou a září všichni a ne jen jeden. Roste život a láska. Lidství. Spojení. Nikdo nic nechce, všichni vše mají.

Dvě já bojující o energii

Začal naplno boj ze zoufalství a nenaplněnosti, boj o energii. Dokazujeme, kdo je větší, lepší, máme potřebu brát, protože si myslíme, že nemáme. KOnkurujeme, protože nechápeme,necítíme spojení, jsme oddělení. Změňme se a uvidíme zázraky dokonalého fungování volné energie a dostatku.

Človíček na zemi

Přišel jsem realizovat naplněné celistvé bytí člověka na zemi. Spojení všeho se vším. Spokojenost. Žít svobodný život v lásce. Jen tak. Jedno duše.

Princip jednoty a života - věčnost

Když bojujeme o život, pak si bereme životy. Vzniká boj a zutrpení. Já dávám a přijímám. Jsem. Inspiruji.

Vatikán a jeho moc zaprodaných duší

Dva principy. Mocenský - můžeš mít vše a vládnout všem nebo Božský - máš všechno a jsi vším. Dávat a přijímat, zesilovat lásku a život nebo to nejcennější ničit a ovládat. Co si vybereme a kam směřujeme?

Vzestup - svět zázraků, který se nedá koupit

Vše se děje skrze člověka. On je tvůrce veškeré reality, i vzestupu. Nejde to obejít, obelhat, uplatit. Co tedy dnes společně vytvoříme za realitu?

Láska se nebojí - dává

Nic před sebou neschováme. Vzestupu bráníme my sami. Vytvořme nový národ na pevném spojení, které už nikdy nikdo nevyplení, nezničí, nepošlape, staňme se sebou, lidmi. Spojme se s láskou, božstvím, životním principem jednoty a existence.

sekta

Jak to všechno je a čeho se mysl moci bojí? Trochu sdílení o principech, které nás straší a o lásce, která hřeje a dává. Bez podmínek, v ryzosti, v lidství.