Zvukový záznam:

O Lahvičkách celistvého bytí - vznik a hodnotaLahvičky Celistvého bytí  - jednoty - spojení života a lásky v člověku.

Všechny elementy harmonizované pro vzestup a naplnění božského lidství - spojení v srdci člověka v principech života, jednoty, volné energie lásky - zesilující, rostoucí, věčné bytí - otevírá brány do Nové Země.

Urychluje cestu k sobě, uvolňuje, otevírá potenciál, umožňuje uvidět sebe a najít své klíče, klíče duše, pro doplnění celku a zrychlení růstu.

Osvobozuje, povznáší, vyplavuje, transformuje, odlehčuje, spojuje, harmonizuje, naplňuje, sytí, obohacuje, čistí, uvolňuje, oživuje, probouzí, miluje, dává a přijímá. Je.


Spojení, které vás spojí.

Semínka života v prostoru existence.

Lahvičky cesty k životu věčnému, ryzosti, křišťálovosti, růstu, harmonie, klidu a míru.


Andělská - otevírající přístup k vašemu vědomí

Dá vám křídla, povznáší k nadhledu a vnímání z vyšších vědomých perspektiv. Otevírá potenciál vědomí a spojení do podstaty bytí. Propojuje v možnosti vnímat z nadhledu celistvého vědomí, odhmotnit se v prostoru nebe a snášet vize, klíče skrze sebe pro život na zemi. Spojovat nebe se zemí. Narovnává člověka na všech úrovních, aby se nezastavil tok Božské ryzí životní energie a skrze čisté vědomí se tento tok realizoval v těle člověka. Snáší světlo.

Hmotná - prozařující a zjemňující hmotu - vize

Prozařuje a odlehčuje tíhu a nánosy hmoty, krystalizuje ji, prosvětluje, uvolňuje, osvobozuje. Otevírá vidění, vědění, moudrost, třetí oko, aby člověk mohl vidět skrz hmotu, tedy dívat se jiným zrakem. Vnitřním zrakem. Nabízí množnost realizaci této božské moudrosti ve hmotě, která není tíhou, ale darem. Rozvíjí komplexní hojnost hmotné i nehmotné úrovně. Ryzí hmotu, která vyrůstá a přetváří se v souladu s principy jednoty, života a lásky. Božského lidství žitého skrze plně realizovaného člověka ve hmotě na zemi.


Svobodná - zprůchodňující tok životní energie


Zesiluje možnost osvobození vaší duše, otevření klíčů, které jsou vašimi jedinečnými dary pro váš růst, inspiraci, pro obohacení celku, pro vaši hojnost. Otevírá kanále mezi srdcem a myslí, uvolňuje hrdlo, aby vaše lidství znělo zvukem vaší duše. Umožňuje osvobození člověka, aby realizoval svůj skutečný potenciál. Zbavuje vás sevření a odemyká vše, čím jste se nechali spoutat. Vede vás do prostoru bez hranic a limitů, do stavu božské svobody a harmonie, spojení sebe na všech úrovních. Stáváte se sebou a vše skrze vás jen teče. Nezastavujete tok volné tvořivé životní sexuální energie.


Znějící srdečná


Otevírá srdce. Vede vás do citu, do lásky, do zesilování toků volné energie, kdy je princip života ve spojení s láskou, celistvostí bytí, v harmonii, klidu a míru. Vše tluče v rytmu božského naladění. Vytváří ve vás pocit božské symfonie. Zní naplno tlukot otevřeného srdce člověka, kdy se začínáte cítit, spojovat se sebou. Začínáte se milovat a krev, světlo, proud životní energie je v naprostém souladu.
Oživuje vaší božskou podstatu.


Kristovská - dávající vnitřní sílu


Věčné světlo žité na zemi skrze vás. Prožíváte pocity blaženosti skrze sebe, v sobě. Dostává vás do skutečné vnitřní síly. Opíráte se tak o pole, kde není strach, omezení, kde vás neomezuje hmota, ale je to vnitřní síla božské stability, která zajišťuje realizaci boha na zemi skrze vaše celistvé neomezené bytí, které je silou zrození, stvoření a naplňuje vás silou expandující prvotní buňky, která rozvíjí tvořivost ve věčnosti. Zesiluje sílu spojení s čistou kristovskou energií, jež vás vede do bran věčného bytí. Můžete skrze to ucítit spojení se svatým grálem. Prožívat tento stav ve stálém propojení ve vašich zdravých zářících buňkách.

Božské partnerství - spojení


Harmonizuje ve vás všechny úrovně partnerství. Muže, ženu, dítě. Otce, matku, syna, dceru. Otevírá klíče k rovnosti ve všech vztazích v sobě, k sobě, narovnává všechny vztahy. Když to uděláte v sobě a stanete se soucitní, zharmonizovaní, láskou naplnění, svobodní a spojení na všech úrovních v sobě, umožní to žít skutečné božské partnerství z něhož se rodí život věčný. Čistá volná sexuální energie, z níž se rodí děti do nové země. Skutečný domov ve vás, skutečné partnerství, které není spojením, vazbou, závazkem, slibem, ale tokem neomezené, nezastavované energie světla lásky. Ta stále jen roste, nevysiluje se, nesnižuje svůj jas. Je naplněná a expanduje.


Jedinečná - světelná


Nese informaci prvotního zápisu buňky existence, jedinečnosti. Tím nabízí potenciál otevřít dary člověka v projevení sebe a všech klíčů, které jedinečným a originálním celek obohacujícím způsobem dobarvují paletu života a umožňují růst jednotlivce ve prospěch celku a tím i projeveného jedinečným způsobem realizovaného člověka. Otevírá bránu duhy. Zajišťuje trvalý stav naplnění a uvědomění si jedinečnosti buňky, která se nepotřebuje prosazovat, neboť ví kým je a tím tančí ve věčném tanci tvořivého bytí s ostatními, kdy vše roste společně. Nedokazujete, nesoutěžíte, nevysilujete se, nepotřebujete ohodnocení, neboť se znáte na všech úrovních. Jste plně sjednocení, naplnění. Překračujete omezení duality.


Kam je dát a co s nimi? Návod na použití?


Spojit se s nimi, naladit se, nacítit na toto celistvé spojení. Tam, kde cítíte nesoulad, disharmonii, tlak, nemoc, nesvobodu. Pro tělo, pro rodinu, vztahy, firmu, prostor, zahradu, pozemek.

Umístit tam, kde je třeba naladit to co je rozladěné. Je v nich celistvá zápis všeho, existence, rovnosti, pravdy, lásky, života, jednoty. Vědomí boha, člověka, muže, ženy, dítěte, stvoření.

Tato vysoká vibrace zesílí každý prostor a odstraní to, co není zdravé, živé, věčné, rozhýbe to, co je nefunkční.

Tedy spojte se s touto lahvičkou, s obale i obsahem, sáhněte do hlubin i výšin. Zastavte se, ztište se, uvolněte se a otevřete se plnému potenciálu. Skrze vás tato energie může růst nebo ji můžete vyčerpat, spotřebovat a pak poslouží jen dočasně. Vše se děje skrze vás, ve vás. Jen vám umožní ucítit a prožít sebe cele. Násobit energii nebo vyčerpat.

Nalaďte se na to, co vás trápí, na to, co nechápete, co necítíte, napojte se na to téma, na tu oblast v sobě, kde cítíte, že to není v pořádku. Přijměte plnou zodpovědnost za sebe a pak spojte s tímto potenciálem. Vše se děje skrze člověka, který je tvůrcem všeho. Vy tvoříte veškerou svou realitu.

Tyto lahvičky vám tedy umožní to prožít, procítit, spojit se v božských principech, ve vašem středu, v srdci a pak se můžete ladit na oblast, kterou potřebujete zprůchodnit, rozhýbat.


Je v nich vše. Postavte je k posteli, do obýváku, do tělocvičny, na úřad, do školy, k televizi, schovejte je do šatníku, přiložte je na srdce, na tělo, na hlavu, dejte je do zasedačky ve firmě, když rozjíždíte projekt a rádi byste, aby fungoval, ztište se ve spojení s obsahem a setrvejte než se vám objeví jasný obraz dalšího kroku. Ptejte se. Buďte trpělivý. Nechte je prostě působit a úctou, pokorou, přijetím, srdcem, myslí, vědomím, tělem, dotekem, vnitřním zrakem, lidstvím se s nimi stále spojujte a tím je stále zesilujte a udržujte nabité. Milujte se. S nimi v sobě. Když ztratíte pozornost k sobě, a utečete před sebou, tak budou stále působit a udržovat svou vlastní podstatu, ale neporostou. Rostou pouze s vámi, skrze vás. Mají v sobě vše, proto, aby to bylo možné. Záleží na vaší ochotě.

Je v nich paměť všech úrovní existence. Zápis věků od stvoření člověka a dál až do samého prostoru existence, kde není nic, ale zároveň již všechno a skrze člověka se to spojuje a materializuje a rozkvétá, ožívá, hýbe, tvoří.


Nepijte je. Násobte obsah a zesilujte životní ryzí energii lidství. Lásku. Život. Přiložte k dalším nádobám s vodou ze studánek, kohoutků, k jídlu a oživujte vše. Tím to řetězením energie rozsvěcí další a další krystaly, předměty, lidi, prostory a vše se pak spojuje světlem porozumění, soucitu, lásky, harmonického naplněného živého rostoucího věčného bytí.

Vše se spojuje.

Místa původu


Trenčínská minerální

Mariánská hora Levoča

Belá - řeka Lásky a spojení nebe se zemí

Štrbské, Popradské, Skalnaté pleso

Jezírka Lásky

Litmanová - Hora Zvir

Mrtvé moře

Božský dech - Bohulibi

Křtiny

Býčí skála - Rudické propadání

Křtinský potok

Krásensko 1

Hamiltony

Atlantik, Pacifik, Indický oceán, Severní moře, Jónské moře, Baltské moře, Jadranské moře, soutoky řek, vlévání řek do moří a oceánů, hraniční řeky, prameny českých a slovenských řek a pramen z oázy Ejn Gedí v Izraeli, řeka Jordán

Etna, Stromboli, Vesuv

Písek z pouště Death Valley

Mrtvé moře

Ingredience lahviček

Oslavná píseň nové země

Popel z ohně transformace - zrození Fénixe

Dřevo z 2000 let starého olivovníku

Růžový vápenec ze Slovenských hor

Písek z Death Valley

Láva z etny - otočení toku energie, z výbušné ničivé směrem ven na tvořivou rostoucí dovnitř - hojnost, nitro země, oheň, vzestup

Semínka jabloní a hrušní

Ořechy

Křišťálové víno

Modrý lotos

Zlaté vejce

Bílé pírko z bílé holubice

Úrodná půda

Univerzální hojnost

Spojení s kořeny, stabilitou, kmenem, korunou - volná energie, volný prostor, nezastavující tok energie všemi směry

Spojení všech kontinentů

Rovnost mužů a žen a dětí

Srdce země, existence

Semínka života v prostoru existence žitá a sázená člověkem

hodnota lahvičky

5 555,- Kč