CO nabízím


Zažehnu ve vás vás, tedy sebe.

Probudím ve vás vaší podstatu a jedinečnost.

Zažehnu život, radost, esenci, spojím vás se sebou.


Jdu přímo bez technik, naučenosti, řečí, čarování a wau efektů.

Nepotřebuji nikoho a nic, neboť jsem vším a všemi, tedy nejsem tu kvůli zalíbení a prázdnému obalu.

Jsem tu, abych žil naplnění, celistvost, obsah i obal.

Miluji srdcem nezastíněným programovanou myslí, které otevírá všechny brány a vede k moudrosti, hojnosti, poznání.


Jsem tu, abych vše spojil a zažehl v jednotném bytí.

Rozjedu vám vás, firmu, rodinu, život - naplno.

Když před sebou neuhnete.


Žehnání lehkost bytí

Prostor otevřeného srdce

Štěstí radost požehnání věčnost svoboda

Nevinnost božského člověka ducha v těle na zemi v muži

Síla otevřeného srdce prostoru existence v ryzosti bytí

Síla zdroje, síla života a lásky, síla světla Slunce, zesílení darů a potenciálu každého v přítomnosti.