Celistvý strom poznání


Setkání a sdílení o moudrosti Stromu, jednotě, původu, kořenech, růstu ve spojení všeho a všech, volné energii stromu a bytí. O Stromu lidství, světle, lásce.

Přijďte se lidé spojit, nasát do sebe světlo tohoto stromu, této prvotní moudrosti.

Jsem žitým stromem poznání. Žiji celistvost světla této lidem dané zdrojové moudrosti života věčného.

Mé srdce tluče v tomto stromu a září. Z mého stromu pochází semínka života v prostoru existence.

V úctě a lásce.

Zdenda