Celistvá rodina

celistvé božské partnerství - rodina - soulad muž - žena - dítě - rovnost.